MASOPUSTNÍ VYUČOVÁNÍ

V pátek 9. února jsme si ve škole užili karnevalového veselí. Dopoledne probíhalo tematicky – nejprve jsme si povídali o tradici masopustu, přiřazovali jsme popis maškarních postav k obrázkům, rozšifrovali jsme karnevalová slova a opakovali jsme tvrdé a měkké slabiky v karnevalových balóncích. V matematice jsme si všichni zopakovali geometrické tvary a polepovali jsme jimi šašky. Druháci řešili masopustní koláče s příklady a prvňáci počítali matematické balonky. Všichni jsme si také vyrobili matematickou záložku se šaškem.

Starší děti třídily slova týkající se masopustu, psaly běhací diktát. Čtvrťáci a páťáci zdobili koláče vyjmenovanými slovy. Všichni jsme společně četli o masopustu, povídali si o historii a na závěr řešili kvíz.

Po obědě jsme se přesunuli do tělocvičny, kde jsme soutěžili, tancovali a nakonec jsme si vylosovali tombolu, ze které měli všichni velkou radost.