SLAVNOSTNÍ POLOLETNÍ DEN

V pololetní je u nás každý rok oslava. Na vysvědčení se těší všechny děti, ale nejvíce prvňáčci, protože je to jejich první.

Ráno jsme si povídali o tom, co se dětem dařilo, nedařilo. Děti psaly sebehodnocení. Na svačinu jsme se sešli všichni společně v jedné třídě a připravili si slavnostní svačinu.

A po svačině jsme začali rozdávat vysvědčení. Děti z 1. a 2. ročníku u nás letos dostávaly vysvědčení dvě. Jedno se známkami a druhé slovní. 3. – 4. ročník dostal ke známkám také slovní hodnocení, ale “neoficiální.” A jak že si přečtou prvňáčci slovní hodnocení, když neumí číst? Udělali dvojice se staršími spolužáky a ty jim je přečetli. Bylo moc fajn je poslouchat, někteří jim vysvětlovali, co je tam napsáno a dávali jim rady do 2. pololetí.