• ŠVP pro MŠ Vepřová s názvem „Školka je můj kamarád, chci si hrát a mnoho znát“ (k nahlédnutí v MŠ)
  • Školní řád
  • Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu MŠ Vepřová – distanční výuka v mateřské škole

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

kriteria

  • Úplata za předškolní vzdělávání
  • Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
  • Seznam věci do školky
  • Co by měly děti znát před zápisem do MŠ
  • Osvědčené rady, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky
  • Co by měly děti znát před zápisem do ZŠ