• ŠVP pro MŠ Vepřová s názvem „Školka je můj kamarád, chci si hrát a mnoho znát“ (k nahlédnutí v MŠ)
  • Školní řád
  • Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu MŠ Vepřová – distanční výuka v mateřské škole
  • Úplata za předškolní vzdělávání
  • Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
  • Seznam věci do školky
  • Co by měly děti znát před zápisem do MŠ
  • Osvědčené rady, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky
  • Kritéria pro přijetí do MŠ Vepřová na školní rok 2022/2023
  • Výsledky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
  • Co by měly děti znát před zápisem do ZŠ