Školní řád

- Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

- Úplata za předškolní vzdělávání

- Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

- Seznam věcí do školky

- Co by měly děti znát před zápisem do MŠ

- Osvědčené rady, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky

- Co by měly děti znát před zápisem do ZŠ