Jako by to bylo včera, když naši prvňáčkové usedli do školních lavic. Skoro 3 měsíce se prokousávali prvními písmenky, slabikami a slovy. Za tu dobu se naučili už 9 písmenek. Rozloučili se s Živou abecedou a těšili se na dlouho očekávaný Slabikář.

 A tak v úterý 23. listopadu nastal jejich slavnostní den. Aby však Slabikář dostali, museli plnit úkoly, za které získali 5 zlatých klíčů. Těmito klíči odemkli komnaty na hradě a vysvobodili tak princeznu ve věži.  Kluci hledali tvary písmen, spojovali slabiky do slov, určovali první slabiky ve slovech, doplňovali slova do vět a předvedli své čtenářské dovednosti. Rostík i Šimonek dokázali, že jsou již zdatnými čtenáři a podařilo se jim za splněné úkoly získat všech 5 klíčů. Všemi klíči pak odemkli svůj nový Slabikář. Do něj pak dostali záložku, obdrželi sladkou odměnu a také klíčovou medaili.

Slavnost se vydařila a Rostík se Šimonkem se již těší na první stránky ve Slabikáři.