SLAVNOST SLABIKÁŘE

Jako by to bylo včera, když naši tři prvňáčci usedli do školních lavic.

Od září se už naučili 9 písmenek, číst slova a věty. A tak nastal čas, aby se rozloučili se Živou abecedou. Ve čtvrtek 16. 11. pro ně nastal slavnostní den. Celý den plnili čtenářské úkoly, za které získávali zlaté klíče. Těmi odemkli 5 komnat na hradě a vysvobodili princeznu. Amálka, Sofinka i Patriček dokázali, že jsou zdatnými čtenáři, a proto si mohli v hradě najít krabici se Slabikáři, které jim pan král jako poděkování za vysvobození princezny slavnostně spolu se záložkou a sladkostmi předal.