V pátek 1. dubna byl APRÍL, tak jsme si v tento den udělali ze školy také tak trochu legraci a přišli jsme všichni v pyžamu.

My, třeťáci a páťačka, jsme den zahájili skládáním slova spánek a povídali jsme si o usínání. Kluci třeťáci odpovídali na pádové otázky na téma pyžamo, usínání a vstávání. Déňa dostala košilku s textem O pyšné noční košilce, kde určovala slovní druhy, základní skladební dvojice a jejím úkolem bylo příběh dovyprávět podle své fantazie. A tak její bílou košilku nevyšili andělíčci, ale jela si nakoupit doplňky do obchodního centra. A když potkala tu pyšnou, která se s ní najednou chtěla kamarádit, tak té bílé došlo, že kdyby s ní chtěla být opravdu kamarádka, tak by ji měla ráda takovou, jaká je. Tak i Dénin příběh měl na závěr poučení …nesuďme člověka podle toho, co má na sobě.

Pak jsme se společně podívali, jak to ten pan Čapek o té pyšné košilce napsal a v geometrii měly děti za úkol narýsovat čtverce, obdélníky, kružnice, kruhy a jimi nazdobit jejich noční košilky a u toho poslouchaly relaxační hudbu, která je málem uspala, tak jsme si začali povídat o snech a jako překvapení jsme na závěr vyráběli lapač snů. V rámci geometrie jsme nejprve měřili průměr, poloměr a pak jsme se dali do vyrábění.

Ani prvňáčci a druháčci tento den nebyli pozadu.

První hodinu zahájili pohádkou od Josefa Čapka „O pyšné noční košilce.“ Děti zkusily podle vlastní fantazie dovyprávět, co se asi s chudou noční košilkou přihodilo, když spala. Věty z pohádky jsme rozdělovali na slova, vyhledávali jsme vlastnosti obou košilek, do vět jsme doplňovali chybějící slova a řadili věty za sebou.

V matematice jsme počítali, kolik stehů mohlo na košilkách být a řešili slovní úlohy s pejskem a kočičkou. Na závěr jsme v geometrii podle zadání zdobili noční košilku geometrickými tvary a pomocí pravítka jsme ji dotvořili různými druhy čar.

A jaký to byl celý den? Děti říkaly, že velice příjemný, pohodlný a díky pyžamům se cítily jako doma. /foto ve fotogalerii/