Tento měsíc jsme měli ve školce hlavní téma „Smích je náš kamarád“. Děti vymalovávaly, vytvářely klauny a podílely se na karnevalové výzdobě školky. Také jsme prožívali společně s našimi sportovci zimní olympijské hry. S dětmi jsme si povídali, jaké zimní sporty existují, kteří naši sportovci a v jakých sportech získali medaile. Téma „Masopust“ nás inspirovalo k pohádce „O koblížkovi“, kterou si děti s nadšením zahrály. Samozřejmě nejvíce se děti těšily na „Karnevalový den“, kdy přišly do školky oblečené v karnevalových kostýmech. Nejprve se nám každý představil na promenádě masek. Pak následovalo plnění zábavných úkolů v tělocvičně a také nechyběl tanec a dovádění při hudbě. Děti byly odměněny medailemi za krásné masky, sladkostmi, balónky a dalšími cenami. Karneval jsme si opravdu užili! Únor jsme zakončili „Fialovým dnem“. Děti si během celého dne upevňovaly znalost této barvy různými zábavnými činnostmi. /fotky viz. fotogalerie MŠ/