Začátek února nás potěšil sněhovou nadílkou. S dětmi jsme se věnovali tématu “Za Eskymáky do Grónska”. Povídali jsme si o životě Eskymáků, využili jsme obrázky, omalovánky, encyklopedii a globus. Děti se naučily zpívat “Grónskou písničku”, vyráběly Eskymáky, poslechly si příběh “Velryba grónská” a stavěly iglú nejenom z dřevěných kostek a kostek cukru, ale také na zahradě ze sněhu. Při stavění každého iglú si děti procvičovaly přesnost, trpělivost a z vykonané práce měly velkou radost.

Předškoláci se pečlivě připravují na zápis do školy. Procvičují si znalost geometrických tvarů, vystřihování, prostorovou orientaci vpravo, vlevo, barvy, počítání, určování první hlásky ve slově, vytleskávání slabik, atd. Učí se vydržet nad zadaným úkolem, pracovat samostatně a práci dokončit. Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky.

Těšili jsme se na karnevalový den, který byl bohužel zrušen pro velkou nemocnost dětí. A tak jsme si “Masopust” užili hraním pohádek jako např. “O třech medvědech” a “Koblížek”. Povídali jsme si o masopustních tradicích a zvycích. Děti si vyrobily veselé barevné šašky a obličejové masky, ve kterých si při hudbě zatančily a zaskotačily. /fotogalerie MŠ/