V prvním lednovém týdnu jsme očekávali příchod Tří králů. Děti si vyrobily koruny pro Kašpara, Melichara a Baltazara. Zpívali jsme si písničku “My Tři králové jdeme k vám”, přečetli jsme si o nich legendu a povídali jsme si, co je charitativní sbírka a jak si lidé mohou pomáhat.

Sníh, led a mráz nám na začátku ledna chyběl a tak jsme paní Zimu přivolávali tím, že jsme si hráli na mrazíky a na ptáčky, kteří tu s námi zůstávají. Pozorovali jsme vrabce a sýkorky na procházkách, nasypali jim zrníčka do krmítka na zahrádce. Děti si vytvořily krmítka z papíru a vyzkoušely si kreslit zmizíkem na inkoustový podklad – čarovaly. Moc se jim líbily písničky “Vrabec a sýkorka”, “Huboval vrabčák na zimu”, “Bude zima, bude mráz”, které děti doprovázely tanečkem nebo hrou na ozvučná dřívka. Prstíky na rukou si děti procvičily při písničce “Típ, típ”. Velice oblíbenou se stala hudebně pohybová hra “Honili se dva mrazíci”.

Nezapomněli jsme ani na Pepíka Sokolíka, cvičili jsme v tělocvičně a děti si vypracovávaly grafomotorické úkoly ve svých sešítcích, nalepovaly si nálepky za splněné pohybové úkoly. Za odměnu jim Pepík poslal svoji omalovánku, na které si děti trénovaly i stříhání, lepení a skládání.

K tématu Vesnice a město jsme si vytvořili plánek naší vesnice. Děti zakreslily hlavní budovy a své domy. Na vycházkách jsme trénovali orientaci v naší obci, četli čísla popisná a určovali vpravo, vlevo, hlavní silnice, vedlejší atd. Využili jsme obrázky k popisování rozdílů života ve městě a na vesnici.

A konečně nám paní Zima nadělila sníh! To bylo radosti – stavění sněhuláků, ledových domečků i tvoření ledního medvěda na zahrádce. Děti si zkoušely hod sněhovou koulí do dálky nebo se trefovaly na cíl, pracovaly s lopatkami, vyšlapávaly cestičky. Tvořili jsme sněhuláky z papíru, děti řadily koule od největší po nejmenší, počítaly je, dokreslovaly půlku sněhuláka, malé děti se učily kreslit sněhuláka pomocí říkanky. V písničce “Postavil jsem sněhuláka” jsme hledali rýmy, vytleskávali slabiky a určovali první hlásku ve slovech.

Velkou pochvalu si zaslouží starší děti, které si pilně připravovaly pásmo písniček a básniček na Vítání občánků.