I my ve škole jsme měli posvícení …

Ve slohu jsme hledali poschovávaná písmena POSVÍCENÍ a povídali jsme si o tom, co je vlastně posvícení. Také se děti dozvěděly o koloběhu v přírodě, o propojení slavností s ročním období.

V geometrii starší pomáhali mladším, vysvětlovali jim, co je přímka, úsečka a společně vyráběli husu.

A hlavně jsme tento den pekli posvícenské koláče. /další foto ve fotogalerii/