čas, čas …

neustále běhá po kolečkách všech hodin. Společně jsme si povídali o čase, hodinách. Prohlédli si hodinový strojek.

Prvňáčci vyvodili písmeno malé psací h, druháčci si zopakovali měkké a tvrdé souhlásky a hledali slovo hodiny v těstovinových písmenkách. Všichni společně potom lepili veliký ciferník, zahráli si na hodiny a vyrobili si náramkové hodinky.

I tak může u nás vypadat hodina českého jazyka …propojená s prvoukou, matematikou a výtvarnou výchovou.