děti MŠ

Zápis do mateřské školy se bude konat 10. května 2022 od 15,30 do 17,00 hod. K zápisu je třeba vzít rodný list dítětě, občanský průkaz zákonného zástupce, žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte /ke stažení viz. formuláře MŠ/. V dokumentech MŠ naleznete kritéria pro přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8. 2017 a pro děti s odkladem povinné školní docházky.