děti ZŠ

Při zápisu do ZŠ Vepřová dne 8. 4. 2020 byly přijaty 4 děti.