děti v MŠ

Zápis dětí do MŠ Vepřová na školní rok 2021/2022 proběhne bez přímé účasti dětí a rodičů ve školce. Termín podání žádostí: od 3. 5. do 14. 5. 2021. Rodiče doručí škole žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte (k vytisknutí na těchto stránkách – mateřská škola – formuláře) a kopii rodného listu dítěte (ta bude po ověření data narození dítěte skartována). Tyto dokumenty vhoďte v zalepené obálce v daném termínu do poštovní schránky školy.