Kulinářský kroužek

Ve světě se neztratíme

Zřizovatel školy: obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ Vepřováje málotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně. Vyučuje se ve dvou třídách. Od 1. 1. 2003 se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací. Součástí školy je mateřská škola a školní jídelna.

Základní škola

Budovu základní školy a mateřské školy je situována na návsi. V přízemí se nachází základní škola a školní jídelna, v prvním podlaží je mateřská škola. Z mezipatra vedou schody do tělocvičny. Materiální vybavení školy je sice starší, ale průběžně dochází k jeho obnově. Staré lavice a židle byly renovovány. Třídy jsou dostatečně velké, prostorné a účelně zařízené. V každé třídě je koberec, který slouží nejen k relaxaci o přestávkách, ale probíhá zde také část výuky. Relaxace o přestávkách probíhá za příhodného počasí na školní zahradě.

Třídy jsou vybaveny počítači a didaktickou technikou – televizory, video, DVD přehrávač, HI-FI soupravy, dataprojektor s připojením na PC a promítací plátno.

Škola má tělocvičnu, výuka tělesné výchovy je doplňována sportovními aktivitami na fotbalovém hřišti a v parku před školou, v zimě bruslíme na obecních rybnících. Tělocvična je vybavena lavičkami, žíněnkami, kozou, dětskou kladinou, žebřinami, švédskou bednou. Je zde i dostatek míčů a florbalových holí. V rámci osnov se účastníme plaveckého výcviku ve Žďáře nad Sázavou. Ve všech ročnících se vyučují 2 hodiny TV týdně. V průběhu vyučování jsou dle potřeby zařazovány tělovýchovné chvilky (relaxační, kompenzační cviky). Vycházky a všestranné pohybové aktivity jsou velice často zařazovány do plánu.

Na svačinu a oběd děti přecházejí do školní jídelny v přízemí budovy. Využíváme možnosti odběru školního dotovaného mléka a mléčných výrobků. Ve škole je dodržován pitný režim – o svačinové přestávce dostávají děti čaj.