” Jsem zodpovědný za svou růži …”

Antoine de Saint-Exupéry

Zřizovatel školy: obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ Vepřová je málotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně. Od 1. 1. 2003 se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací. Součástí školy je mateřská škola a školní jídelna.

Od školního roku 2021/22 jsme jednotřídní školou. Ve letošním školním roce se společně vyučují žáci 1.-4. ročníku. Rozdělují se pouze na matematiku a český jazyk.

Ve škole využíváme prvky tvořivé školy, školy hrou a také začleňujeme montessori prvky. Děti se snažíme vést k samostatnosti, vzájemnému respektu a zodpovědnosti. Každé dítě respektujeme jako samostatnou bytost a pomáháme mu na cestě objevování a učení se. Vedeme děti k sebehodnocení.

Každé pondělní ráno začínáme společně ranním kruhem, kde si povídáme o víkendu a děti jsou seznámeny s tím, co je nový týden čeká. A v pátek se všichni na závěr opět sejdou v kruhu a hodnotí uplynulý týden ve škole.

Od letošního školního roku hodnotíme od 1. ročníku slovně.

Pokud počasí dovolí, rádi čas trávíme venku … v okolí školy nebo v okolní přírodě.

Ve školním roce 2022/23 plníme celoroční NÁMOŘNICKÝ PROJEKT, který vyvrcholí v červnu představením pro rodiče.

Letos tedy vyplouváme na NA VLNÁCH ŠKOLY a pokud se k nám chcete přijít podívat, tak to není problém, stačí si na tel. 737 480 799 domluvit návštěvu v naší škole.