Ve světě se neztratíme

Zřizovatel školy: obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ Vepřová je málotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1. stupně. Od 1. 1. 2003 se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací. Součástí školy je mateřská škola a školní jídelna.

Ve školním roce 2021/22 jsme jednotřídní školou. Společně se vyučují žáci 1., 2., 3. a 5. ročníku. Rozdělují se pouze na matematiku a český jazyk.