1. září na naší škole bylo opravdu slavnostní a nejen pro prvňáčky. Školní rok jsme zahájili i spolu s rodiči dětí. Děti přišel přivítat po prázdninách i pan starosta a představil novou paní ředitelku. Prvňáčci dostali pamětní list od své paní učitelky a pak už na všechny v družině čekala hostina, kterou pro děti a rodiče připravily paní učitelky. Děti si vyzkoušely všechny nové hry a hračky v družině a první den se jim nechtělo ani jít domů. (další fotografie ve fotogalerii ZŠ)