děti v MŠ

Ještě před zahájením nového školního roku se v MŠ uskutečnila seznamovací a informační schůzka pro rodiče s dětmi, které do školky od 1.9.2021 nově nastupují. Ve školce jsme zahájili školní rok již tradičním “pasováním do řádu”- dle věku dětí. Pasování bylo motivováno doplňkovým programem pro tento školní rok “Barevný rok se skřítkem Všetečkou”. /viz. fotogalerie MŠ/