Vážení rodiče,

v měsíci lednu jsem Vás požádala o vyplnění dotazníku, ve kterém jste mohli vyjádřit Váš názor na provoz ZŠ. Všem děkuji za ochotu dotazníky vyplnit, otevřenost při odpovídání, za pěkná hodnocení a vzkazy.

Z 10ti rozdaných dotazníků se nám jich vrátilo vyplněných všech 10.

Nejčastěji se vyskytovala jediná připomínka a to chybějící zájmové útvary. Jsem si toho vědoma, již skoro druhým rokem se snažím oslovovat obyvatele obce, známé, kamarády, ale není zájem. Jsem ráda, že ve druhém pololetí se nám podařilo uzavřít dohodu na Klub moderních technologií a Čtenářský klub.

Další připomínky byly individuální:

sjednocení zvonků před školou – souhlasím a postarám se o nápravu

dodržování času zvonění – na naší škole nezvoní, jak máme uvedeno ve školním řádu, vyučovací hodina trvá převážně 45 minut, ale zařazujeme i výuku v blocích, výuka je přizpůsobována potřebám dětí, děti nejsou ve stresu, že bude zvonit a nestihnou práci dodělat

nedostatečná čistota – objevilo se v dotazníku 2x, při běžném úklidu jsem neshledala problém, ale proberu s pracovníky přes úklid

přání kombinovaného hodnocení – od letošního školního roku hodnotíme slovně od 1. ročníku, postupně tak budou hodnoceny i další ročníky, o kombinovaném hodnocení jsme neuvažovali

Dále děkuji za návrhy na společné akce pro děti a rodiče, zamyslíme se s kolegyněmi a jistě nějaké uskutečníme.

Výsledky dotazníku budou taktéž vyvěšeny na nástěnce školy.

                                                             Mgr. Jaroslava Truksová, ředitelka školy

1

2