Vážení rodiče,

v měsíci lednu jsem Vás požádala o vyplnění dotazníku, ve kterém jste mohli vyjádřit Váš názor na provoz MŠ. Všem, kteří vyplnili dotazník, moc děkuji. Děkuji za upřímné názory, za slova chvály, ale i připomínky, které nás posunou dál.

Z 18ti rozdaných dotazníků se nám jich vrátilo 10 vyplněných.

Vesměs se opakovalo, že je vidět, že se paní učitelky dětem věnují, děti je mají rády. Školka je specifická dle Vás rodinným přístupem, velikostí. Většina z Vás ráda navštěvuje akce v MŠ.

Uvítali byste, kdyby informovanost o akcích byla s větším předstihem, což je samozřejmé a projednám s paní vedoucí MŠ.

Stejně jako někteří z Vás jsem pro zavedení schůzek s rodiči jedenkrát za půl roku, což zavedeme od nového školního roku 2023/24.

Z individuálních připomínek:

omlouvání dětí na jedno telefonní číslo – souhlasím, bude určeno jedno telefonní číslo na omlouvání dětí

informace sdělovat elektronicky – souhlasím, stejně jako v ZŠ budou rodiče informováni i mailem

způsob vytírání podlahy – nedomnívám se, že by podlaha byla mokrá, když se děti chodí v MŠ přezouvat, ale znovu prošetřím a projednám s pracovníky přes úklid

více aktivit mimo MŠ – souhlasím a budeme se snažit více zapojit do takových akcí

letní fungování školky – bohužel z provozních důvodů není možné delší fungování školky v měsících červenec a srpen, ale je možné nabídnout docházku do  jiné MŠ

Výsledky dotazníku budou taktéž vyvěšeny na nástěnce školy.

                                                              Mgr. Jaroslava Truksová, ředitelka školy

1-1

2-1