Veškeré informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Zaškrtnutím tlačítka “Souhlasím se zpracováním osobních údajů” na stránce www.skolaveprova.cz/kontakt/ uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) Základní škole a mateřské škole Vepřová, Vepřová 46, 592 11 Velká Losenice (dále jen „škola“).

Škola je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů poskytnutých přes kontaktní formulář z webových stránek www.skolaveprova.cz a to:

v rozsahu Jméno, Příjmení, Telefon, E-mailová adresa

Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu musí být vůči obci Vepřová učiněno písemně.