1. třída1
8:15-9:00
2
9:10-9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
PondělíČjl MTv Čjl
ÚterýČjlM Čjl
StředaČjlM Vv
ČtvrtekČjlPrv PrvTv
PátekČjlM ČjlHv

2. třída1
8:15-9:00
2
9:10-9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
PondělíČjlMTvČjl
ÚterýČjlM Čjl
StředaČjlM Vv
ČtvrtekČjlPrv PrvTv
PátekČjlM ČjlHv

3. třída0
7:20-8:05
1
8:15-9:00
2
9:10-9:55
3
10:15-11:00
11:10-11:55
PondělíČjlMTv Čjl
ÚterýAjČjlM Čjl
StředaAjČjlM Vv
ČtvrtekAjČjlPrv PrvTv
PátekČjlM ČjlHv

4. třída0
7:20-8:05
1
8:15-9:00
2
9:10-9:55
3
10:15-11:00
4
11:10-11:55
5
12:30-13:15
PondělíČjlMTv AJIt
ÚterýAjČjl MVl
StředaAjČjlMVvVv
ČtvrtekAjČjlTv
PátekČjlMČjlHv