1. třída1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
11:00-11:45
5
11:55-12:40
PondělíČT-PS MHV ČT
ÚterýČT-PSM PRVTV
StředaČT-PSM ČTVV
ČtvrtekČT-PSM PRV
PátekČT-PSM TV

2. třída1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
11:00-11:45
5
11:55-12:40
PondělíČJMHV ČT
ÚterýČJM PRVTV
StředaČJM ČTVV
ČtvrtekČJM PRV
PátekČJM - GE TV

3. třída1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
11:00-11:45
5
11:55-12:40
PondělíČJMHV ČTAJ
ÚterýČJM PRVTVAJ
StředaČJM ČTVV
ČtvrtekČJM PRVAJ
PátekČJM TV

5. třída1
8:00-8:45
2
8:55-9:40
3
10:00-10:45
4
11:00-11:45
5
11:55-12:40
PondělíČJMHV ČTAJ
ÚterýČJM TVAJ
StředaČJM VLVVVV
ČtvrtekČJM AJ
PátekČJM TVIT