Respektováno právo dětí na vlastní spontánní aktivity.

ČasČinnost
6:30otevření MŠ
pitný režim
spontánní hry a činnosti dětí
rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou (individuální, skupinové)
8:40hygiena, svačina v jídelně
9:00přivítání dne, předání prožitků, komunitní kruh (setkání celé skupiny)
kolektivní a skupinové práce
9:25 - 11:25pobyt venku (v letních měsících i dříve, při nepříznivém počasí hry ve třídě, v tělocvičně)
11:35oběd
12:05hygiena – čištění zubů
polední odpočinek
průběžné vstávání, po dohodě s rodiči
13:00aktivity nespících dětí ( klidné hry a činnosti, které neruší spící děti )
14:15odpolední svačina v jídelně
spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat v započatých pracích dne
15:30uzavření MŠ