Z důvodu koronavirové situace zatím tělocvičnu nepronajímáme.