V úterý 15. 3. jsme se zúčastnili programu „Prevence dětských úrazů“.

Během tříhodinové besedy se děti dozvěděly o nebezpečích, která na nás číhají doma, ve škole, při cestě do školy, v přírodě i na internetu. Ve skupinách vymýšlely, co všechno se může v daných prostředích přihodit.

Děti si zopakovaly, jak ošetřit běžné úrazy, jak přivolat záchranku a jak provést první pomoc. Při hře “Riskuj” odpovídaly na otázky, které se týkaly úrazů. U dopravních otázek jsme se protáhli a na „Františkovi“ si každý vyzkoušel, jak správně provádět resuscitaci a reagovat při setkání s člověkem, který nedýchá. /foto ve fotogalerii/