Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává: 

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát a pověřenec pro ochranu osobních údajů

IČ: 71461884

ev. č. osvědčení ČAK 11300

mobil: 776 233 879

email: GDPR@akkliment.cz

ID datové schránky ideg93s