Nedávno bylo prvního září a najednou už tu máme 31. ledna.

S dětmi jsme si ráno povídaly o tom, co je ve škole za první půl rok bavilo, v čem jsou dobří a naopak, co se jim moc nedařilo. Psaly si pro sebe hodnocení a nám paní učitelkám vysvědčení.

Další hodinu si děti plnily svá portfolia. Desky, do kterých si ukládají své pracovní listy, popsané sešity, sebehodnocení, fotky. Zvládly si také roztřídit výkresy a výrobky, které za první pololetí malovaly a vyráběly ve výtvarné výchově a pracovních činnostech. A pak je čekalo překvapení. Taková slavnostní netradiční svačina v podobě společného ” raclettování” a také šampaňské.

Poslední hodinu se konečně dočkaly vysvědčení. Nejvíc nervózní a zvědaví byli naši prvňáčci, pro které to bylo poprvé.

U nás děti dostávaly nejenom pololetní hodnocení, ale i dopisy od paní učitelek …osobní slovní hodnocení. /foto ve fotogalerii/