Učitelka MŠ

168/58/56/90/70/90 …věčný optimista se sklony k pesimismu.
Děti miluji pro jejich přímočarost a tvárnost.

Kontakt

Telefon: 566 666 528