mateřská škola

Charakteristika školy

Naše MŠ je jednotřídní, sídlí ve dvoupodlažní budově, společně se ZŠ. Máme vlastní tělocvičnu, kuchyň a jídelnu. Jejím bohatstvím je prostorná prosluněná třída, prostorná samostatná ložnice a zahrada obklopená zelení. To vše v blízkosti kvalitního přírodního prostředí.

Kapacita naší MŠ je 25 dětí na třídu. Třída je věkově smíšená s dětmi od 2,5 do 7 let. Rodiče mají zájem o spolupráci s učitelkami. Je jim umožněn pobyt s dětmi v MŠ.

Zřizovatelem je Obecní úřad Vepřová. Spolupráce mezi zřizovatelem a školou je na vysoké úrovni, což se projevuje modernizací budovy, tříd i školní zahrady. Vytváří se tak podnětné a estetické prostředí pro děti.

Dobře se rozvíjí spolupráce se ZŠ, dětem je tak umožněn nenásilný přechod z mateřské do základní školy. Naše MŠ je tu především pro děti, prostřednictvím školky se jim otvírá možnost vzájemných kontaktů a život ve skupině.

Název školního vzdělávacího programu: Školka je můj kamarád – chci si hrát a mnoho znát

Zaměření školy

mateřská škola

Vzhledem ke kvalitnímu přírodnímu prostředí je naše MŠ zaměřena na sounáležitost s přírodou. Děti jsou vedeny k ochraně životního prostředí. Společně objevujeme okolní krajinu, děti poznávají rozmanitost rostlinné a živočišné říše. Učí se vážit si života ve všech jeho formách. Poznávat, jak je krásné obklopit se přírodou, proč necháváme žít živé tvory a neubližovat jim. Všímat si na přírodě barev a pestrosti. Vnímat střídání ročních období a s tím i změny podmínek pro rostliny, živočichy i pro člověka. Řešíme společně otázky ekologie, jak můžeme chránit naší Zemi. Kdo jsou ochránci přírody? Chceme být jako oni? Poznáváme různé ekosystémy – les, louku, rybník apod. Využíváme encyklopedie, obrazový materiál a literární texty.