Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám, vesele podkůvky zvoní,…

Tak touto písničkou jsme v pátek 11. 11. zahájili svatomartinské učení s předškoláky a druháky. Potom jsme si povídali o tom, kdo byl svatý Martin. Vysvětlili jsme si několik pranostik o svatém Martinovi a pustili si o něm příběh. Vyrobili jsme si lucerničku, sestavovali jsme rozstříhaný příběh, luštili jsme svatomartinskou osmisměrku, řadili symboly spojené s Martinem podle abecedy, sestavovali a počítali slova ve větách v huse. V matematice jsme počítali rohlíčky a řadili je do mističek.

Třeťáci a čtvrťáci tento den zahájili měřením stran čtverce, opakováním převodu jednotek, protože vyráběli krychli, na jejichž stěnách byla legenda o sv. Martinovi. Házeli jsme krychlí a kluci povídali o tom, co jim na krychli padlo. Potom si poslechli legendu o sv. Martinovi. K Martinovi patří martinská husa, na které vyhledávali obojetné souhlásky a vyrobili bílého koně s vyjmenovanými slovy po B. I takto se dají učit a opakovat vyjmenovaná slova.

Všichni se ale nejvíce těšili na pečení martinských rohlíčků. Opět sami odvážili a zpracovali těsto, umíchali náplň a tvarovali rohlíčky, které jim paní kuchařky upekli a kluci je měli jako zákusek po obědě. A už se těšíme na pečení vánočních perníčků. /foto ve fotogalerii/