Na maminkovský den jsme se pečlivě připravovali už dopředu, dokonce jsme si do školy pozvali i cukráře v rámci projektového dne hrazeného ze ŠABLON III Evropské unie. Povykládal dětem o své práci a upekl s dětmi perníková srdce pro maminky. Děti si o maminkách povídaly celý týden, vyráběly strom “padesáti důvodů, proč máme rádi maminku”, barvily plátěné tašky pro maminku a vyráběly přání. Ale nejvíc se všechny děti těšily na pátek.

V pátek 6. května jsme na učení ve škole nebyli sami, ale přišli s námi prožít příjemné dopoledne naše maminky a babičky. S chutí se zapojily do českého jazyka, matematiky i tvoření s dětmi. Druháci zkusili maminkám nadiktovat běhací diktát a procvičovali párové souhlásky. Šimonek radil mamince, jak psát do písanky a přečetl jí povídání o mamince. Starší děti skládaly ze srdíček slovo maminka a babička a na počáteční písmena doplňovaly jména přídavná. Zopakovali jsme si společně slovní druhy a větné vzorce a babičky a maminka si vyzkoušely místo dětí psát cvičení do sešitu. Děti byly pouze poradci.

V matematice jsme s maminkami počítali srdíčkové řetězy a hady. Tajemství našich maminek jsme poodhalili při dotazníku. A tak jsme se dozvěděli, co maminka ráda jí, pije, co dělá ve volném čase nebo co si ráda obléká. Starší děti hledaly korálky s písmeny ve tvaru krychlí a složily slova maminka a babička, měřily zápěstí svému doprovodu a babičkám a mamince vyrobily náramek. Potom společně počítaly příklady a poskládaly z nich srdíčko.

O svačince se děti postaraly o pohodu svých maminek a babiček a připravily jim milé pohoštění. Na závěr si děti s maminkami a babičkami vyrobily keramický svícen, zazpívaly jim písničky, řekly básničku a předaly jim dárečky.

Celé dopoledne probíhalo v příjemné atmosféře a děti si společně strávený čas se svými maminkami a babičkami opravdu užily. /foto ve fotogalerii/