Že to nejde dohromady?

V pátek 14. ledna děti ze 3. a 5. ročníku prožily výuku v bloku s tématem ESKYMÁCI.

Ráno jsme začali Grónskou písničkou a sbíráním ker po třídě. Každý z nich složil obrázek, a pak jsme si povídali o tom, kdo co ví a zná o Eskymácích, a podívali se na dokument o Grónsku. A hned ta naše zima dětem nepřišla tak hrozná.

U příběhu o Eskymákovi se někteří trochu zapotili, ale nakonec si skoro všichni zahráli na spisovatele a vymysleli zajímavé příběhy. A dokonce i velmi poučné.

Při hře “Na kře”si děti vyzkoušely, že je potřeba držet při sobě a pomáhat si.

A potom přišel konečně na řadu kostkový cukr, protože už od pondělí všichni přemýšleli, na co ho budou potřebovat. Děti se pomocí něho naučily rovinné a prostorové útvary, co je krychle, kvádr. Měřily velikosti kostek cukru a hlavně z něj měly postavit iglú. K tomu potřebovaly umíchat “maltu” z cukru a vody a u toho se podívaly na dokument “Proč je v iglú teplo?”

A netradiční dvě hodiny utekly jako voda …/foto ve fotogalerii/