A nastal duben. Děti se už nemohly dočkat, až začneme jezdit do bazénu. První lekce plavání proběhly bez problémů a dětem se výuka v bazénu moc líbí. Užíváme si procházky městem, pozorujeme dopravní ruch, porovnáváme život na vesnici a ve městě. Také jsme s dětmi navštívili knihkupectví.

Na Velikonoce si děti připravily každý svůj košíček, do kterého si nazdobily vajíčka různými technikami. Jako odměnu jsme do košíků přidali čokoládové dobroty.

 „Sovičky“ čekal velký den, a to zápis do školy. Naši tři předškoláci ho zvládli výborně a mohou tak v září hrdě vykročit do 1. třídy.

V tomto měsíci jsme se převážně věnovali tématu „Domácí zvířata a jejich mláďata“. Pracovali jsme s obrázky zvířátek, pojmenovávali samce, samici a mládě. Povídali si o tom, čím se živí, jak se o ně staráme, čím jsou užitečná, atd. Téma jsme doprovázeli písničkami a pohádkami o zvířátkách. Pan Konfršt nás pozval na návštěvu a ukázal dětem ovečky s jehňátky, kozičky i králíky. Zvířátka jsme si mohli pohladit a dozvěděli jsme se o nich i plno zajímavostí. Za tuto exkurzi moc děkujeme.

A než jsme se nadáli, byl tu „Čarodějný den“. Děti přišly v převlecích a s košťátky, připravené na čarodějnou cestu za pokladem. Ani tentokrát na nás hodná čarodějnice Čurymůra nezapomněla! Děti našly správnou cestu, splnily úkoly a hurá – poklad našly!

Na závěr měsíce nás čekal malý výlet „Výprava ke studánkám“, který zahrnoval putování ke studánkám Barborka a Vitulka. Děti se seznámily s pramínky a malou vodou ve Žďárských vrších, vyzkoušely si několik pokusů s vodou a na stanovištích v lese je čekaly zajímavé a poučné úkoly.