Celý měsíc byl v naší školce motivován barvou červenou. Děti navlékaly korálky z jeřabin, tvořily jabloňky různými technikami. Společně jsme si vytvořili plakát naší školky se Skřítkem Všetečkou. Děti se na něj podepsaly otiskem své ruky.

V tomto měsíci jsme měli i týden bramborový. Brambory jsme počítali, porovnávali velikosti a tvary, házeli je do košíku, naučili jsme se o bramborách říkanky a písničky. Děti se s velkým nadšením podílely na přípravě pečených brambor k obědu.

Také jsme se tento školní rok zapojili do projektu “SE SOKOLEM DO ŽIVOTA”, který je zaměřen na rozvoj pohybové gramotnosti a učí děti vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází Sokolík Pepík a další postavičky zvířátek.

Září jsme ukončili červeným dnem, kdy jsme všichni přišli do školky oblečeni v červené barvě a přidaly se i děti ze základní školy. Poděkování patří také školní jídelně, kde nám tento den připravili svačinky i oběd v barvě červené. /fotky-viz. fotogalerie MŠ/