V pátek 24. září jsme měli ve škole celý den téma brambory.

V 1. a 2.ročníku jsme den zahájili povídáním o tom, jak se k nám brambory dostaly, jak se pěstují a z jakých částí se skládají. Děti přemýšlely také o jejich využití a jaká jídla z nich mají nejraději. Následovalo protažení s říkankou „Koulela se brambora“, malování „Veselé brambory“ pomocí uvolňovacích cviků, kreslení brázd k traktoru, čtení pohádky O drakovi, který měl rád brambory, vyhledávání probraných písmen v bramborách, sestavování rozstříhaného obrázku pana Brambůrky, řazení brambor podle velikosti a řešení matematické bramboriády. Druháci sestavovali slova spojená se sklizní brambor podle abecedy, určovali počet slabik v říkance Koulela se brambora a řešili bramborové hady.

Ve 3. a 5. ročníku na každého čekal “pytel” brambor, ze kterého se vysypaly dílky brambor s básničkou, kterou měly děti poskládat. Četli jsme si a povídali si o historii brambor, o pěstování a každý si připravil bramboru na pokus klíčení. Teď každý den pozorujeme, jestli už raší klíčky. A určitě nejzábavnější bylo vylovit si pana Brambůrka z pytlíku brambůrek a napsat příběh, co zažil, než se do sáčku s brambůrkami dostal. V matematice jsme brambory vážili, měřili a určovali, kdo má největší nebo nejmenší bramboru. Na závěr si děti vyrobily bramborové sluníčko.

Během celého dopoledne nás doprovázely písničky o bramborách – Kopu, kopu brambory, Jedna dva tři čtyři pět, Sluníčko zachází za hory a jiné.

Po svačině následovala volba Miss brambora a vyrobili jsme si bramborového ježka.

V tělesné výchově jsme plnili bramborové disciplíny – bramborový bowling, slalom s bramborou, hod bramborou do koše, střelba bramborou do brány, chůze s bramborou na hlavě, běh s bramborou na lžíci, skákání v pytli a hod bramborou na terč.

Nakonec jsme si pochutnali na bramborácích, které si děti z přinesených brambor připravily. /další foto ve fotogalerii/