Zápis dětí do ZŠ Vepřová na školní rok 2020/2021

Při zápisu do ZŠ Vepřová dne 08.04.2020 byly přijaty 4 děti.